Szkoła Podstawowa Białośliwie - LOGOPEDA
29-09-2022 16:34
Nawigacja
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
KADRA PEDAGOGICZNA
WYCHOWAWCY KLAS
DOKUMENTY SZKOLNE
ZARZĄDZENIA DYREKTORA
KALENDARIUM SZKOLNE
BEZPIECZNA SZKOŁA
GODZINY LEKCYJNE
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA DODATKOWE
RADA RODZICÓW
PRZYWOZY I ODWOZY
PATRON SZKOŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
LOGOPEDA
ŚWIETLICA SZKOLNA
PIELĘGNIARKA SZKOLNA
STOŁÓWKA SZKOLNA
UBEZPIECZENIE
PROMOCJA ZDROWIA
SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
GMINA BIAŁOŚLIWIE
OGŁOSZENIA-PRZETARGI
HALA SPORTOWA
REKRUTACJA DO SZKÓŁ
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
KSZTAŁCENIE ZDALNE
STYPENDIA
SZCZEPIENIA COVID-19
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
RODO - INFORMACJE
Wydarzenie
Medalion z herbem
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
LOGOPEDA
LOGOPEDA SZKOLNY
JULITA POSERT

PONIEDZIAŁEK
godz. 11.50 - 12.50
WTOREK
godz. 11.50 - 14.10
ŚRODA
godz. 11.30 - 14.10
CZWARTEK
godz. 7.15 - 7.45, 11.50 - 14.10
PIĄTEK
godz. 12.35 - 13.05


Zgodnie z przepisami prawa oświatowego do zadań logopedy należy w szczególności:

  1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów.

  2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.

  3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

  4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
    1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
    2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
DZIENNIK ELEKTRONICZNY - LIBRUS
Kuratorium
Ministerstwo
OKE Poznań
CDN - Piła
PPP Piła - Wyrzysk