Szkoła Podstawowa Białośliwie - LOGOPEDA
29-05-2022 07:27
Nawigacja
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
KADRA
WYCHOWAWCY
DOKUMENTY
BEZPIECZNA SZKOŁA
KALENDARIUM
GODZINY LEKCYJNE
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA DODATKOWE
RADA RODZICÓW
PRZYWOZY I ODWOZY
PATRON SZKOŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
LOGOPEDA
ŚWIETLICA SZKOLNA
PIELĘGNIARKA SZKOLNA
STOŁÓWKA SZKOLNA
UBEZPIECZENIE
PROJEKT EDUKACYJNY
PROMOCJA ZDROWIA
SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
GMINA BIAŁOŚLIWIE
OGŁOSZENIA
ZARZĄDZENIA DYREKTORA
HALA SPORTOWA
REKRUTACJA DO SZKÓŁ
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
KSZTAŁCENIE ZDALNE
RODO - INFORMACJE
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STYPENDIA
SZCZEPIENIA COVID-19
Wydarzenie
Medalion z herbem
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
LOGOPEDA
LOGOPEDA SZKOLNY
JULITA POSERT

PONIEDZIAŁEK: godz. 11.50 - 12.50
WTOREK: godz. 11.50 - 14.10
ŚRODA: godz. 11.30 - 14.10
CZWARTEK: godz. 7.15 - 7.45, 11.50 - 14.10
PIĄTEK: godz. 12.35 - 13.05


LOGOPEDA SZKOLNY
KARINA KUBIAk

PONIEDZIAŁEK: godz. 11.30 - 12.30
ŚRODA: godz. 7.00 - 8.00
CZWARTEK: godz. 14.00 - 15.00
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego do zadań logopedy należy w szczególności:

1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów.

2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.

3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
DZIENNIK ELEKTRONICZNY - LIBRUS
Kuratorium
Ministerstwo
OKE Poznań
CDN - Piła
PPP Piła - Wyrzysk