Szkoła Podstawowa Białośliwie CZWARTOKLASIŚCI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PILE (26 maja 2023 r.)
Dodane przez admin dnia May 27 2023 18:33:48

   W ramach realizacji projektu „Dbam o zdrowie - odżywianie, terapia, bezpieczeństwo”, uczniowie klas IV udali się do Komendy Powiatowej Policji w Pile, aby uczestniczyć w tematycznych pokazach i zajęciach edukacyjno-profilaktycznych. Ich tematyka dotyczyła zagadnień związanych przede wszystkim z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mogli również sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę niezbędną do uzyskania w najbliższym czasie karty rowerowej, uczestnicząc w interaktywnym guizie. Wizyta w siedzibie powiatowej Policji była również okazją do jej zwiedzenia oraz poznania zadań i codziennej pracy funkcjonariuszy. Niezwykle atrakcyjny był również dla uczniów pokaz z psem tropiącym, a także spotkanie z technikiem kryminalistycznym. Opiekę nad czwartoklasistami sprawowali wychowawcy klas: Wojciech Coblewski (IVa), Malwina Rzonska (IVb), Wojciech Kubiński i Piotr Coblewski.
   Wyjazd edukacyjny do Piły możliwy był dzięki otrzymanej dotacji Gminy Białośliwie na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023, zawartej w trybie art. 19a ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).Tre rozszerzona
Foto: Piotr Coblewski