Szkoła Podstawowa Białośliwie KONKURS PLASTYCZNY "ZATRZYMAJ HEJT" (11 maja 2023 r.)
Dodane przez admin dnia May 11 2023 21:00:09

Tre rozszerzona

   

KONKURS!!!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ ZATRZYMAJ HEJT”

1. Cele konkursu
a) Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży
b) Rozwijanie wyobraźni i zdolności
c) Promowanie właściwych postaw i zachowań wobec innych osób

2. Regulamin:
a) Organizatorem konkursu jest zespół profilaktyczny
b) Konkurs rozpoczyna się 27 kwietnia 2023 r. a kończy 22 maja 2023 r.
c) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-8
d) Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu w formacie A3 z wykorzystaniem dowolnej techniki ( wyklejania, wydzierania, malowania, rysowania itp.) na temat :
Klasa 1-3„Jak być dobrym kolegą/koleżanką”
Klasa 4-6„Zatrzymaj Hejt”
Klasa 7-8„Zatrzymaj Hejt”
e) Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnoręcznie wykonanymi przez uczestników
f) Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę podpisaną imieniem, nazwiskiem i klasą
g) Prace będą oceniane pod względem:
- trudności wykonania i pomysłowości
- wrażeń estetycznych ( atrakcyjność, oryginalność)
- samodzielności wykonania
- zgodności z tematem
h) Prace należy składać u p. Doroty Świtała lub p. Eweliny Tusińskiej
i) Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze 3 prace w każdej kategorii wiekowej, przyznając nagrody za I, II, III miejsce
j) wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 26 maja 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!