Szkoła Podstawowa Białośliwie PROJEKT EDUKACYJNY ZAKOŃCZONY (29 września 2021 r.)
Dodane przez admin dnia September 29 2021 17:10:41

   W środę – 29 września br. odbyła się prezentacja efektów realizowanego przez uczniów w minionym roku szkolnym 2020/21 projektu edukacyjnego „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski”, który odbywał się w ramach programu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2000”. Celem projektu było zainteresowanie uczniów historią i współczesnością regionu, budowanie lokalnej tożsamość i promowanie regionu, a także kształcenie umiejętności technologii informacyjnych. Podczas zajęć pozalekcyjnych, uczniowie zajmowali się odnalezieniem ciekawych i ważnych miejsc pamięci, postaci, wydarzeń związanych z dziejami miejscowości, regionu i Wielkopolski. Następnie uczniowie stworzyli hasło encyklopedyczne, poparte m.in. badaniami, kwerendami bibliotecznymi i archiwalnymi oraz wywiadami. Kluczową wartością podprojektu było budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości oraz wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez naukę. W ramach projektu uczniowie zebrali informacje dotyczące białośliwskich wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim (1918-1919) oraz jego uczestnikami – Leonem i Janem Bartoszek.
    W projekcie edukacyjnym, którego opiekunem był Marcin Załachowski uczestniczyli uczniowie: Edyta Helińska, Zuzanna Boć, Martyna Neumann, Oliwia Zdrenka, Tomasz Dubiński, Antoni Koc, Wiktoria Wiśniewska, Kamil Zalewski, Cyprian Krzemiński, Jan Bartoszek, Florian Kozłowski, Jakub Kubacki. Wszystkim uczniom gratulujemy zaangażowania oraz ciekawych i wartościowych efektów pracy!Tre rozszerzona