INFORMACJA DOTYCZĄCA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Dodane przez admin dnia July 28 2020 11:54:52

    Zgodnie z realizowaną polityką oświatową państwa, również w roku szkolnym 2020/2021, zostaną uczniom wypożyczone podręczniki szkolne przewidziane do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
   We własnym zakresie należy jedynie zakupić właściwy podręcznik/ćwiczenia do przedmiotów: religia oraz wychowanie do życia w rodzinie.