WIELKOPOLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI - WYCIECZKA EDUKACYJNA (20 lutego 2020 r.)
Dodane przez admin dnia February 21 2020 15:31:17

   Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII oraz Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan to cel wycieczki grupy uczniów, którzy uczestniczą w projekcie edukacyjnym Cyfrowa Wielkopolska 2020 - podprojekt: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski.
   W ramach projektu uczniowie podczas zajęć oraz wyjazdów poszukują i gromadzą informacje o wielkopolskich osiągnięciach naukowo-gospodarczych, przyrodzie, środowisku, historii oraz ciekawych Wielkopolanach. Ostatecznym efektem pracy uczniów będzie opracowanie w sposób multimedialny zgromadzonych materiałów i opublikowanie ich w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.
   Wyjazd do stolicy regionu - Poznania, który odbył się pod opieką nauczycieli Marcina Załachowskiego oraz Piotra Coblewskiego, miał na celu zapoznanie uczniów uczestniczących w projekcie z historią dotyczącą Wielkopolski oraz jej drogami prowadzącymi do niepodległości.Treść rozszerzona