O BIAŁOŚLIWSKIEJ "CZERWONEJ SZKOLE" W ALBUMOWYM WYDAWNICTWIE
Dodane przez admin dnia January 29 2019 20:47:05

   W ramach realizowanego przez Fundację Nasze Podwórko z Gościejewa projektu „Czerwone szkoły. Przywracamy pamięć.” ukazała się drukiem albumowa publikacja, która jest efektem gromadzenia informacji o tzw. „czerwonych szkołach” w Wielkopolsce. Partnerem w projekcie była też Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu. W wydawnictwie znalazły się również informacje o historii „czerwonej szkoły” w Białośliwiu i Dworzakowie oraz Wiktorze Kaji – ostatnim przedwojennym kierowniku szkoły w Białośliwiu. Niewielki nakład wydawnictwa (100 egzemplarzy) sprawia, że album nie będzie dostępny w sprzedaży. Album otrzymali w ramach współpracy tylko partnerzy projektu.
   Z zasobem albumu można się jednak zapoznać w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Fundacji www.czerwoneszkoly.eu