KONKURS GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOŚLIWIU
Dodane przez admin dnia November 29 2018 15:40:59

   Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu/spotu (od 5 do 10 minut), którego tematem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej, cyberprzemocy oraz pokazanie konstruktywnego modelowego sposobu jej przeciwdziałania. Konkurs adresowany jest do grup uczniów Szkoły Podstawowej w Białośliwiu – klasy VII, VIII oraz III gimnazjum. Prace konkursowe należy złożyć do 14 grudnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białośliwiu.