Szkoła Podstawowa Białośliwie PIĘKNY CZŁOWIEK, PIĘKNA HISTORIA
Dodane przez admin dnia May 12 2018 22:45:15

   Jedenastego maja odbyło się w szkole spotkanie z panem Januszem Welędzikiem, pseudonim „Czarny”, który mając zaledwie czternaście lat, walczył w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu Armii Krajowej „Chrobry II”. Niezwykłego gościa w imieniu uczniów uczestniczących w tym wydarzeniu serdecznie powitały szóstoklasistki: Agata Jankiewicz i Katarzyna Świtała. Ciekawą rozmowę z „Czarnym” poprowadziły uczennice szkoły a zarazem harcerki: Kornelia Piosik i Izabela Włodarek. Pan Janusz Walędzik chętnie odpowiadał na zadawane pytania, wspominał wydarzenia i emocje, które towarzyszyły mu podczas pierwszego dnia powstania, mówił o wartościach patriotycznych wyniesionych z rodzinnego domu, które wpłynęły na jego aktywny udział w tym zrywie niepodległościowym. Opowiadał zasłuchanym uczniom o codziennym powstańczym życiu, atmosferze panującej w oddziale, pomocy warszawiaków. W jego opowieści nie zabrakło też momentów trudnych, gdy wspominał okrucieństwo okupanta, z którym zetknął się wówczas jako nastoletni chłopiec, niewiele starszy od tych, którzy z ogromnym zaciekawieniem słuchali jego wspomnień. Pan Janusz Walędzik przedstawił historie najcenniejszych dla niego powstańczych pamiątek, zaprezentował zdjęcia z powstania, hełmy, repliki broni, przedmioty codziennego użytku związane z wojną. Mówił także o swoich emocjach, które przeżywał po upadku powstania, o tym, jak potoczyły się jego powojenne losy.
   Na zakończenie pan Janusz Walędzik wysłuchał piosenki pt. „Dziewczyna z granatem”, którą pięknie zaśpiewali i zagrali białośliwscy harcerze. Julia Helińska, uczennica klasy VIa, pożegnała niezwykłego gościa, wyrażając nadzieję, że młodzi białośliwianie na długo zapamiętają tę cenną lekcję historii.
   Ten niezwykły człowiek urzekł uczniów swą ogromną serdecznością, otwartością, bezpośredniością, przyjacielskim nastawieniem do młodzieży. Jeszcze długo po spotkaniu uczniowie chętnie z nim rozmawiali, pozowali do zdjęć i dopytywali o czasy powstania.

   Organizatorki spotkania, Marta Grzonkowska-Kopera, Hanna Dominiak, serdecznie dziękują przede wszystkim pomysłodawcom tego przedsięwzięcia: pani Eugenii Kozłowskiej, pani Annie Jabłońskiej oraz panu Wojciechowi Kozłowskiemu. Słowa podziękowania kierują także do uczennic klasy VIa: Julii Helińskiej, Agaty Jankiewicz, Kornelii Piosik, Katarzyny Świtały i Izabeli Włodarek za znakomicie poprowadzone spotkanie oraz do harcerzy z XXII Drużyny Harcerskiej „Kruki” za piękne zaprezentowanie się w trakcie spotkania i jego oprawę muzyczną. Organizatorki dziękują także panu Mirosławowi Wiśniewskiemu za udostępnienie fotelików oraz uczniom klasy III oddziałów gimnazjalnych: Jakubowi Skirzewskiemu, Hubertowi Włodarkowi i Zachariaszowi Zielonce za pomoc w przygotowaniu sali.
(Hanna Dominiak)


Tre rozszerzona