Szkoła Podstawowa Białośliwie - News
29-01-2022 05:57
Nawigacja
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
KADRA
WYCHOWAWCY
DOKUMENTY
BEZPIECZNA SZKOŁA
KALENDARIUM
GODZINY LEKCYJNE
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA DODATKOWE
RADA RODZICÓW
PRZYWOZY I ODWOZY
PATRON SZKOŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
LOGOPEDA
ŚWIETLICA SZKOLNA
PIELĘGNIARKA SZKOLNA
STOŁÓWKA SZKOLNA
UBEZPIECZENIE
PROJEKT EDUKACYJNY
PROMOCJA ZDROWIA
SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
GMINA BIAŁOŚLIWIE
OGŁOSZENIA
ZARZĄDZENIA DYREKTORA
HALA SPORTOWA
REKRUTACJA DO SZKÓŁ
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
KSZTAŁCENIE ZDALNE
RODO - INFORMACJE
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STYPENDIA
SZCZEPIENIA COVID-19
GRANT PPGR
Wydarzenie
Medalion z herbem
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
EDUKACJA REGIONALNA CZWARTOKLASISTÓW (12 czerwca 2021 r.)

   W ostatnim tygodniu uczniowie klas czwartych, w ramach edukacji regionalnej, odwiedzili Park Dworski Raczyńskich oraz poznali jego historyczne i przyrodnicze walory. Zwiedzane założenie parkowe, o powierzchni 5,2 ha, jest pozostałością dawnego parku dworskiego należącego do dóbr miejscowych właścicieli. Pierwsze udokumentowane historyczne wzmianki o jego istnieniu pochodzą z początku XVIII wieku, gdy wchodził w skład białośliwskiego majątku. Położenie parku, o zróżnicowanej deniwelacji terenu dochodzącej do 25 m, czyni go swoistą „zieloną wyspą” we współczesnej zabudowie architektonicznej wsi. Na przestrzeni ostatnich 150 lat park nie zmienił swojego charakteru przyrodniczego i układu komunikacyjnego. W obrębie parku znajduje się m.in.: głaz polodowcowy z okresu ostatniego zlodowacenia, skupisko zabytkowych cisów, a także pamiątkowe głazy upamiętniające dyplomatę Edwarda Bernarda Raczyńskiego i białośliwskich uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz ustawiona w 2016 roku z okazji 800-lecia Białośliwia kolumna z orłem.

Z KART HISTORII - DAWNA TARCZA UCZNIA BIAŁOŚLIWSKIEJ SZKOŁY (12 czerwca 2021 r.)

   W latach 30-tych XX wieku wprowadzono obowiązek noszenia przez ucznia tarczy szkolnej. Była to mała plakietka wykonana z sukna lub filcu z wprasowanym gumowym nadrukiem zawierającym nazwę szkoły. Tarczę należało mieć przyszytą do ubrania, co pozwalało na identyfikację szkoły, do której uczęszcza noszący ją uczeń. Tarcze dla szkół podstawowych miały kolor niebieski a dla szkół średnich czerwony. Jako obowiązkowy i kłopotliwy element stroju uczniowskiego tarcza była niechętnie noszona przez młodzież szkolną. Natomiast nauczyciele rygorystycznie podchodzili do obowiązku jej noszenia, sprawdzali, czy uczniowie mają przyszyte tarcze zarówno do mundurka szkolnego, jak i ubrania wierzchniego. Notoryczny brak tarczy mógł wpływać na obniżenie oceny ze sprawowania. Obowiązek noszenia tarcz wprowadzono i wymagano również w okresie PRL-u. Na przełomie lat 80/90 XX wieku zaprzestano egzekwowania noszenia tarcz w szkole, po czym szybko wyszły one z użycia.

   Foto: tarcza z lat 50-tych XX wieku

HARMONOGRAM ZWROTU WYPOŻYCZONYCH PODRĘCZNIKÓW (10 czerwca 2021 r.)
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
WRĘCZONO UCZNIOM NAGRODY KONKURSOWE (8 czerwca 2021 r.)

   Kolejnej grupie uczniów wręczono dyplomy i nagrody, które dotyczyły konkursów organizowanych jeszcze w czasie kształcenia zdalnego. Powrót uczniów do szkoły umożliwił organizatorom na podsumowanie wyników konkursowych oraz nagrodzenie uczniów. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM (2 czerwca 2021 r.)

   Celem społecznej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" jest krzewienie czytelnictwa i promowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży. Kampania prowadzona jest od 2001 roku, dzięki tysiącom wolontariuszy, którzy propagują regularne czytanie w domu i w szkole. Jedną z takich osób jest mama jednego z uczniów – Anna Panek, która gościła w klasie Ia oraz przeczytała uczniom m.in.: "Cudaczka Wyśmiewaczka" autorstwa Julii Duszyńskiej oraz przygody Kuby i Buby z książki Grzegorza Kasdepke. Podczas tej niezwykłej lekcji na świeżym powietrzu uczniom zostały również zaprezentowane inne ciekawe i wartościowe pozycje książkowe. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki do książek.

WRĘCZONO UCZNIOM NAGRODY KONKURSOWE (2 czerwca 2021 r.)

   Powrót uczniów do szkoły i nauczania stacjonarnego był okazją do wręczenia im nagród w konkursach zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski, które odbyły się jeszcze w formie zdalnej.
   Przypomnijmy, że: w konkursie na najpiękniejszą ekologiczną Marzannę jury przyznało dwie pierwsze nagrody, które otrzymali: Antoni Kosiedowski (I a) oraz Maksymilian Panek (I a).
   Natomiast w konkursie fotograficznym "Witaj Wiosno!" nagrodzono: I miejsce - Igor Burzyński (IV a) i Katarzyna Kulesza (VI b), II miejsce - Zofia Jasinska (IV a) i Victoria Konieczna (VIII a), III miejsce - Gabriela Sieczka VI b) i Nikola Kajetańczyk (VIII b).
   W konkursie plastycznym "Wianek Pani Wiosny" kolejne miejsca zajęli: I miejsce - Maksymilian Rusin (IV b) i Jadwiga Sieczka (VIII b), II miejsce - Karol Gorzuch (IV a), III miejsce - Nikola Jurek (VII a) i Oskar Graszek (VII a).
   Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w konkursach, a nagrodzonym gratulujemy!


DZIEŃ DZIECKA (1 czerwca 2021 r.)
WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE PLASTYCZNYM (31 maja 2021 r.)

   W marcu br. uczniowie brali udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy", którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 153 uczniów z 11 szkół podstawowych powiatu pilskiego, a do etapu regionalnego zakwalifikowano 37 prac. W pierwszym etapie konkursu wyróżniono również prace plastyczne: Maksymiliana Panka (Ia), Wiktorii Góra (VIIc), Zofii Góra (IVb), Bartosza Kulki (VIc).

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW ZAKOŃCZONE - FOTORELACJA (27 maja 2021 r.)
SILNI, ZWARCI, GOTOWI - DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW (26 maja 2021 r.)

URODZINY SCRATCHA (18 maja 2021 r.)

   Uczniowie klasy Va wzięli udział w specjalnym wydarzeniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog - "Urodziny Scratcha". Piątoklasiści podczas zajęć wykonali pracę plastyczną – okolicznościowe urodzinowe kokardy z krepy, a następnie stworzyli projekt w programie Scratch.
   Scratch to edukacyjny język stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży podstaw programowania komputerów oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier oraz muzyki.

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW

   Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w terminie ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną według harmonogramu:
25 maja 2021 r. (wtorek), godz. 9.00 – język polski
26 maja 2021 r. (środa), godz. 9.00 – matematyka
27 maja 2021 r. (czwartek), godz. 9.00 – język obcy nowożytny

PIERWSZOKLASIŚCI CZYTELNIKAMI BIBLIOTEKI (20 maja 2021 r.)
XIX DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W BIAŁOŚLIWIU (14 maja 2021 r.)

    Szanowni goście, drogie grono pedagogiczne, kochani uczniowie…

   Każdego roku, właśnie w maju, miesiącu w którym cała przyroda budzi się do życia, obchodzimy w naszej szkole Dzień Patrona. Chociaż jest to najpiękniejszy wiosenny miesiąc, to my sięgamy pamięcią do tragicznych wydarzeń w historii naszego narodu, do ostatnich ciepłych sierpniowych dni przed wybuchem drugiej wojny światowej… Do pierwszych dni, miesięcy okupacji hitlerowskiej, kiedy to Wiktor Kaja - nasz patron został rozstrzelany…
   Każdego roku wnikliwie analizujemy życiorys Wiktora Kaji, przypominamy sobie najważniejsze wydarzenia, które łączą Jego postać z naszą szkołą, stawiamy sobie pytanie dlaczego tak, a nie inaczej potoczyło się Jego życie? Dlaczego właśnie on i jemu współcześni wzrastali w atmosferze tęsknoty za Ojczyzną, za tym, co polskie, za wolnością…
   Uważamy, że mimo wielu tragicznych wydarzeń, nasz Patron miał szczęście, ponieważ przyszedł na świat w rodzinie, która pielęgnowała to, co w życiu jest najważniejsze… Zaszczepiono w nim miłość do Ojczyzny, której wtedy nie było na mapie Europy. Przekazano mu wiarę, że Polska podniesie się z niewoli, odrodzi się w bólu, że ten czas wolności nadejdzie…
   Jednak dopiero w latach dwudziestolecia międzywojennego, młody Wiktor Kaja mógł poczuć się wolnym Polakiem, który ma własną Ojczyznę… mógł powrócić do tego, co było pasją jego życia, znowu był nauczycielem, tym razem polskim nauczycielem… Z dniem 1 kwietnia 1926 roku objął stanowisko kierownika Szkoły Powszechnej w Białośliwiu, uczył przyrody, matematyki, muzyki i religii.
   Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej polska szkoła w Białośliwiu przestała istnieć… Od połowy października 1939 roku, po przejęciu przez Niemców władzy nad okupowanym terenem, rozpoczęły się masowe aresztowania inteligencji, zwłaszcza nauczycieli. Razem z Wiktorem Kają aresztowano także innego nauczyciela, Maksymiliana Chojnackiego. Umieszczono ich w tymczasowym areszcie w gimnazjum w Nakle, skąd zostali przewiezieni do Bydgoszczy, a w końcu do Paterka koło Nakła, gdzie nasz patron Wiktor Kaja, wraz z ośmioma innymi nauczycielami, został rozstrzelany… Oddał życie za Ojczyznę…
   Imię patrona to dla całej społeczności szkolnej nie tylko powód do dumy, ale i ważne zobowiązanie, które powinno być inspiracją do podejmowania kolejnych działań. Posiadać Patrona to wielki zaszczyt, a postępować zgodnie z Jego przekonaniami to nie jest łatwy obowiązek… Jednak dzisiaj – przy okazji święta szkoły - pragnę przywołać wspomnienia o córkach naszego Patrona i ich niezwykłej miłości do ojca…
   Do tej pory należymy do niewielkiego grona szkół, które mogą pochwalić się faktem, iż najbliższa rodzina Patrona osobiście przekazywała informacje na temat Jego życia dyrekcji, nauczycielom, a oni uczniom i rodzicom… Wspominając te spotkania, nie mogę oprzeć się magii miłości i szacunku, z jakim córki naszego Patrona wypowiadały się o swoim ojcu… Mimo dojrzałego już wieku wspominały o Nim mówiąc pieszczotliwie tatuś, każdy z nas chciałby cieszyć się takim szacunkiem… Dziękujemy córkom Patrona za te lekcje trudnej dla nas historii, za te wspomnienia o naszym Patronie, za dawanie świadectwa, że miłość do rodziców jest wieczna i silniejsza od śmierci, że można żyć wiecznie w pamięci innych dzięki pielęgnowaniu wspomnień… Jakże obrazowo potrafiłyście – drogie nam córki Patrona – mówić o wojennych przeżyciach, o tułaczce wojennej, o tęsknocie za ojcem, o smutku i samotności, ale też o nadziei… Gdy otacza nas taka głęboka cisza wydaje się, że słyszymy dźwięk Waszego głosu, że jeszcze poprowadzicie dla nas kolejną ciekawą lekcję historii… Tak jak Wiktor Kaja jest zawsze obecny w naszej pamięci i sercach, tak córki naszego Patrona mają tutaj - wśród nas - godne miejsce.
   Jesteśmy dumni, że patronem naszej szkoły jest Wiktor Kaja, który swoim życiem wskazywał drogę następnym pokoleniom - drogę do sukcesu i zwycięstwa. Jestem pewna, że każdy z nas pragnie odnosić tylko sukcesy i małe lub większe zwycięstwa, ale pamiętajmy, że aby osiągnąć sukces trzeba na to zapracować, znosić trudy nauki, znoje codziennego życia, podejmować różne, często niełatwe decyzje. Tak jak robił to nasz Patron.
   To Wy drodzy uczniowie jesteście dziedzicami wszystkich osiągnięć naszego Patrona, próbujcie Go naśladować, odszukajcie w sobie tyle siły i wytrwałości, aby w życiu dorosłym cieszyć się takim szacunkiem jak nasz Patron i taką miłością, jaką otaczały Go córki.

Zofia Boć-Sosnowska
dyrektor szkoły

Białośliwie, 14 maja 2021 r.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
DZIENNIK ELEKTRONICZNY - LIBRUS
Kuratorium
Ministerstwo
OKE Poznań
CDN - Piła
PPP Piła - Wyrzysk