Szkoła Podstawowa Białośliwie - News
30-11-2021 00:19
Nawigacja
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
KADRA
WYCHOWAWCY
DOKUMENTY
BEZPIECZNA SZKOŁA
KALENDARIUM
GODZINY LEKCYJNE
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA DODATKOWE
RADA RODZICÓW
PRZYWOZY I ODWOZY
PATRON SZKOŁY
BIBLIOTEKA
PEDAGOG
LOGOPEDA
ŚWIETLICA SZKOLNA
PIELĘGNIARKA SZKOLNA
STOŁÓWKA SZKOLNA
UBEZPIECZENIE
PROJEKT EDUKACYJNY
PROMOCJA ZDROWIA
SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
GMINA BIAŁOŚLIWIE
OGŁOSZENIA
ZARZĄDZENIA DYREKTORA
HALA SPORTOWA
PILSKIE CZWARTKI LA
REKRUTACJA DO SZKÓŁ
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
KSZTAŁCENIE ZDALNE
RODO - INFORMACJE
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STYPENDIA
SZCZEPIENIA COVID-19
GRANT PPGR
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Wydarzenie
Medalion z herbem
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
SILNI, ZWARCI, GOTOWI - DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW (26 maja 2021 r.)

URODZINY SCRATCHA (18 maja 2021 r.)

   Uczniowie klasy Va wzięli udział w specjalnym wydarzeniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog - "Urodziny Scratcha". Piątoklasiści podczas zajęć wykonali pracę plastyczną – okolicznościowe urodzinowe kokardy z krepy, a następnie stworzyli projekt w programie Scratch.
   Scratch to edukacyjny język stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży podstaw programowania komputerów oraz środowisko programistyczne służące do tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch umożliwia tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier oraz muzyki.

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW

   Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w terminie ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną według harmonogramu:
25 maja 2021 r. (wtorek), godz. 9.00 – język polski
26 maja 2021 r. (środa), godz. 9.00 – matematyka
27 maja 2021 r. (czwartek), godz. 9.00 – język obcy nowożytny

PIERWSZOKLASIŚCI CZYTELNIKAMI BIBLIOTEKI (20 maja 2021 r.)
XIX DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W BIAŁOŚLIWIU (14 maja 2021 r.)

    Szanowni goście, drogie grono pedagogiczne, kochani uczniowie…

   Każdego roku, właśnie w maju, miesiącu w którym cała przyroda budzi się do życia, obchodzimy w naszej szkole Dzień Patrona. Chociaż jest to najpiękniejszy wiosenny miesiąc, to my sięgamy pamięcią do tragicznych wydarzeń w historii naszego narodu, do ostatnich ciepłych sierpniowych dni przed wybuchem drugiej wojny światowej… Do pierwszych dni, miesięcy okupacji hitlerowskiej, kiedy to Wiktor Kaja - nasz patron został rozstrzelany…
   Każdego roku wnikliwie analizujemy życiorys Wiktora Kaji, przypominamy sobie najważniejsze wydarzenia, które łączą Jego postać z naszą szkołą, stawiamy sobie pytanie dlaczego tak, a nie inaczej potoczyło się Jego życie? Dlaczego właśnie on i jemu współcześni wzrastali w atmosferze tęsknoty za Ojczyzną, za tym, co polskie, za wolnością…
   Uważamy, że mimo wielu tragicznych wydarzeń, nasz Patron miał szczęście, ponieważ przyszedł na świat w rodzinie, która pielęgnowała to, co w życiu jest najważniejsze… Zaszczepiono w nim miłość do Ojczyzny, której wtedy nie było na mapie Europy. Przekazano mu wiarę, że Polska podniesie się z niewoli, odrodzi się w bólu, że ten czas wolności nadejdzie…
   Jednak dopiero w latach dwudziestolecia międzywojennego, młody Wiktor Kaja mógł poczuć się wolnym Polakiem, który ma własną Ojczyznę… mógł powrócić do tego, co było pasją jego życia, znowu był nauczycielem, tym razem polskim nauczycielem… Z dniem 1 kwietnia 1926 roku objął stanowisko kierownika Szkoły Powszechnej w Białośliwiu, uczył przyrody, matematyki, muzyki i religii.
   Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej polska szkoła w Białośliwiu przestała istnieć… Od połowy października 1939 roku, po przejęciu przez Niemców władzy nad okupowanym terenem, rozpoczęły się masowe aresztowania inteligencji, zwłaszcza nauczycieli. Razem z Wiktorem Kają aresztowano także innego nauczyciela, Maksymiliana Chojnackiego. Umieszczono ich w tymczasowym areszcie w gimnazjum w Nakle, skąd zostali przewiezieni do Bydgoszczy, a w końcu do Paterka koło Nakła, gdzie nasz patron Wiktor Kaja, wraz z ośmioma innymi nauczycielami, został rozstrzelany… Oddał życie za Ojczyznę…
   Imię patrona to dla całej społeczności szkolnej nie tylko powód do dumy, ale i ważne zobowiązanie, które powinno być inspiracją do podejmowania kolejnych działań. Posiadać Patrona to wielki zaszczyt, a postępować zgodnie z Jego przekonaniami to nie jest łatwy obowiązek… Jednak dzisiaj – przy okazji święta szkoły - pragnę przywołać wspomnienia o córkach naszego Patrona i ich niezwykłej miłości do ojca…
   Do tej pory należymy do niewielkiego grona szkół, które mogą pochwalić się faktem, iż najbliższa rodzina Patrona osobiście przekazywała informacje na temat Jego życia dyrekcji, nauczycielom, a oni uczniom i rodzicom… Wspominając te spotkania, nie mogę oprzeć się magii miłości i szacunku, z jakim córki naszego Patrona wypowiadały się o swoim ojcu… Mimo dojrzałego już wieku wspominały o Nim mówiąc pieszczotliwie tatuś, każdy z nas chciałby cieszyć się takim szacunkiem… Dziękujemy córkom Patrona za te lekcje trudnej dla nas historii, za te wspomnienia o naszym Patronie, za dawanie świadectwa, że miłość do rodziców jest wieczna i silniejsza od śmierci, że można żyć wiecznie w pamięci innych dzięki pielęgnowaniu wspomnień… Jakże obrazowo potrafiłyście – drogie nam córki Patrona – mówić o wojennych przeżyciach, o tułaczce wojennej, o tęsknocie za ojcem, o smutku i samotności, ale też o nadziei… Gdy otacza nas taka głęboka cisza wydaje się, że słyszymy dźwięk Waszego głosu, że jeszcze poprowadzicie dla nas kolejną ciekawą lekcję historii… Tak jak Wiktor Kaja jest zawsze obecny w naszej pamięci i sercach, tak córki naszego Patrona mają tutaj - wśród nas - godne miejsce.
   Jesteśmy dumni, że patronem naszej szkoły jest Wiktor Kaja, który swoim życiem wskazywał drogę następnym pokoleniom - drogę do sukcesu i zwycięstwa. Jestem pewna, że każdy z nas pragnie odnosić tylko sukcesy i małe lub większe zwycięstwa, ale pamiętajmy, że aby osiągnąć sukces trzeba na to zapracować, znosić trudy nauki, znoje codziennego życia, podejmować różne, często niełatwe decyzje. Tak jak robił to nasz Patron.
   To Wy drodzy uczniowie jesteście dziedzicami wszystkich osiągnięć naszego Patrona, próbujcie Go naśladować, odszukajcie w sobie tyle siły i wytrwałości, aby w życiu dorosłym cieszyć się takim szacunkiem jak nasz Patron i taką miłością, jaką otaczały Go córki.

Zofia Boć-Sosnowska
dyrektor szkoły

Białośliwie, 14 maja 2021 r.

DZIEŃ PATRONA SPRAWNOŚCIOWO I SPORTOWO (14 maja 2021 r.)

   W ramach obchodów Święta Patrona Szkoły uczniowie każdej z klas I-III mogli sprawdzić swoje umiejętności w sprawnościowym torze przeszkód. Dla uczniów przygotowano 18 stanowisk, gdzie należało wykazać się dużymi umiejętnościami i sprawnością fizyczną. Sportowe zmagania dostarczyły wszystkim uczniom wiele radości a także możliwości rywalizacji. Były nie tylko rodzajem integracji klasowej, ale przede wszystkim aktywną formą spędzania czasu. Na zakończenie wszyscy uczestniczący w konkurencjach sportowych uczniowie otrzymali pamiątkowe złote medale z okolicznościowym napisem. Zostały one ufundowane z dotacji Gminy Białośliwie reprezentowanej przez wójta Krzysztofa Rutkowskiego oraz funduszu Rady Rodziców, którą otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”.

ZNICZ NA GROBIE WIKTORA KAJI (13 maja 2021 r.)

   Jak co roku, w przededniu Święta Patrona Szkoły - nauczyciel wychowania fizycznego Wojciech Kubiński udał się rowerem z Białośliwia do Nakła nad Notecią, aby na miejscowym cmentarzu zapalić znicz na grobie Wiktora Kaji.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW (13 maja 2021 r.)

   Uczniowie klas trzecich przystąpili do rozwiązywania zadań testowych w ramach Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT). Jest to coroczna akcja organizowana przez wydawnictwo Operon, która ma na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Trzecioklasiści zmierzyli się z zadaniami, które związane były z edukacją polonistyczną, matematyczną oraz przyrodniczą .

Z KART HISTORII BIAŁOŚLIWSKIEJ SZKOŁY …

   Na ten moment czekali mieszkańcy Białośliwia całe dziesięciolecia. Dnia 31 sierpnia 2002 roku dokonano otwarcia nowej szkoły, którą budowano blisko cztery lata. Budynek zlokalizowano w bliskim sąsiedztwie istniejącego obiektu szkolnego, co razem stworzyło jednolity kompleks oświatowy. To wielkie i ważne w historii wydarzenie zostało również wzbogacone o uroczystość nadania szkole imienia oraz wręczenia ufundowanego sztandaru. Patronem szkoły został wówczas Wiktor Kaja, przedwojenny kierownik tejże szkoły, który został rozstrzelany w 1939 roku.


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY PO NAUCE ZDALNEJ (5 maja 2021 r.)

   Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną w Komendzie Powiatowej Policji w Pile towarzyszyli uczniom klas 1-3 podczas ich powrotu do szkoły po długim okresie nauki zdalnej. Głównym punktem akcji, wynikającej ze zmiany obowiązujących obostrzeń, było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drodze uczniów oraz ich rodziców. Funkcjonariusze przypomnieli najważniejsze zasady ruchu drogowego, szczególnie obowiązujące podczas korzystania z przejść dla pieszych. Widok policjantów zwrócił także uwagę kierujących, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególną ostrożność. Uczniowie w ramach akcji otrzymali od funkcjonariuszy odblaski, które jeszcze bardziej wpłyną na poprawę ich bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze.
    https://pyrek.pl/bezpieczny-powrot-do-szkoly/


SZKOLNE KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE (4 maja 2021 r.)

   Nadszedł czas ogłoszenia wyników konkursów, które w ostatnim czasie zostały zorganizowane przez Samorząd Szkolny. Jury miało naprawdę trudne zadanie. Wszystkie prace tworzyliście sercem, z myślą o otaczającej Was przyrodzie. Na zdjęciach uchwyciliście piękno rodzącej się do życia natury. Dostrzegliście uroki i oryginalność regionu Białośliwia, utrwaliliście ciekawe miejsca - bliskie Waszemu sercu - okolice domu, ogrody, sady, park, łąki nadnoteckie i okoliczne lasy. Dziękujemy!
    W konkursie na najpiękniejszą ekologiczną Marzannę jury przyznało dwie pierwsze nagrody, które otrzymali: Antoni Kosiedowski (I a) oraz Maksymilian Panek (I a).
    Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs fotograficzny „Witaj Wiosno!”. W konkursie nagrodzono: I miejsce - Igor Burzyński (IV a) i Katarzyna Kulesza (VI b), II miejsce - Zofia Jasinska (IV a) i Victoria Konieczna (VIII a), III miejsce - Gabriela Sieczka VI b) i Nikola Kajetańczyk (VIII b).
    W konkursie plastycznym „Wianek Pani Wiosny” kolejne miejsca zajęli: I miejsce - Maksymilian Rusin (IV b) i Jadwiga Sieczka (VIII b), II miejsce - Karol Gorzuch (IV a), III miejsce - Nikola Jurek (VII a) i Oskar Graszek (VII a).
    Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursach, a nagrodzonym gratulujemy!


230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA (3 maja 2021 r.)

   W 2021 roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po amerykańskiej) spisanej konstytucji. Rocznicę tę podkreśla również uchwała Sejmu RP z dnia 27 listopada 2020 roku ogłaszająca rok 2021 - Rokiem Konstytucji 3 Maja. Dla upamiętnienia tego rocznicowego wydarzenia, w oknach białośliwskiej szkoły podstawowej, umieszczono 230. białych i czerwonych baloników.

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (2 maja 2021 r.)
INFORMACJA (29 kwietnia 2021 r.)
INFORMACJA (23 kwietnia 2021 r.)
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
DZIENNIK ELEKTRONICZNY - LIBRUS
Kuratorium
Ministerstwo
OKE Poznań
CDN - Piła
PPP Piła - Wyrzysk